QQ个性签名

我还是很喜欢你 就像说这句话 一万遍可不可以

03月09日 20:14
复制  |  举报  |  全文

段雅方和马悦寒的一生:

02月12日 18:43
复制  |  举报  |  全文

春风十里不如睡你

02月07日 21:25
复制  |  举报  |  全文

“我之前没有爱过别人 你是第一个 我怕我做得不好 让你觉得爱情不过如此” ​

01月04日 18:14
复制  |  举报  |  全文

就像小王子在麦田遇见小狐狸 兔子在下午三点的时候遇见了爱丽丝 而我 很高兴遇见你

12月16日 18:49
复制  |  举报  |  全文

能不能让赖扶风看见我喜欢他

12月04日 15:06
复制  |  举报  |  全文

越喜欢,越难堪。然而再难堪,缺依旧喜欢。

11月24日 16:26
复制  |  举报  |  全文

谢谢温暖我世界的四个大男孩们.

11月15日 18:46
复制  |  举报  |  全文

왜 넌 그렇게 에쁜 건데? 허락 없이 내 맘 흔들어.

11月13日 15:27
复制  |  举报  |  全文

我没有多好,你不嫌弃就好。

11月09日 20:42
复制  |  举报  |  全文

I want to spend my life with you until the end.

11月07日 10:54
复制  |  举报  |  全文

说着想成为最好的自己,其实是想成为你喜欢的样子。

11月03日 15:51
复制  |  举报  |  全文

我早就和你表白过了,在之前和你说过的每句话里。

10月26日 17:26
复制  |  举报  |  全文

我曾在梦中梦见过你,我们在黑暗中相遇。

10月22日 17:13
复制  |  举报  |  全文

喜欢天天和你腻在一起 一刻的分离我都时刻在想你

10月20日 19:30
复制  |  举报  |  全文

哪个狗爪子牵一下我的大猪蹄子啊.

2018年10月05日
复制  |  举报  |  全文

在我说我喜欢你时,你闭嘴就好。

2018年10月03日
复制  |  举报  |  全文

我很喜欢你,喜欢到晚上不睡觉都想着你,喜欢到想起你心就乱跳

2018年10月03日
复制  |  举报  |  全文

给个机会吧?

2018年09月30日
复制  |  举报  |  全文

孟祥春

2018年09月28日
复制  |  举报  |  全文

这一生永住你心中,堵了出口

2018年09月24日
复制  |  举报  |  全文

乖乖做我的心上人不好嘛,听话?

2018年09月24日
复制  |  举报  |  全文

乖乖做我的女人不好嘛,听话?

2018年09月24日
复制  |  举报  |  全文

我一向喜欢优秀的人,比如你

2018年09月24日
复制  |  举报  |  全文
共10000个签名